PAUCI Foundation

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PAUCI jest...

Email Drukuj PDF

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI powstała w kwietniu 2005 jako kontynuatorka Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej. Działająca od 1999 Inicjatywa służyła jako wyjątkowy trójstronny program pomagający szerzyć najlepsze przykłady polskiej transformacji ustrojowej od gospodarki centralnie planowanej ku systemowi liberalnej, rynkowej demokracji. Ponad 420 polskich i ukraińskich organizacji wspartych technicznie i finansowo przez PAUCI zrealizowało 188 projektów partnerskich mających zasadniczy wpływ na rozwój wolnego rynku i społeczeństwa obywatelskiego.

Misją Fundacji PAUCI jest rozwijanie zdolności Ukrainy do ściślejszej integracji ze strukturami europejskimi i euro-atlantyckimi w drodze zastosowania doświadczeń Polski i innych państw.

Dla realizacji misji PAUCI skupia się na pięciu poniższych obszarach tematycznych:

  • Promocja i wspieranie bliższej integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi
  • Reforma samorządowa
  • Rozpowszechnianie norm, procedur i nowoczesnych systemów ułatwiających integrację gospodarczą Ukrainy z rynkami europejskimi;
  • Wdrażanie międzynarodowych standardów etycznych w życiu publicznym
  • Aktywizacja młodzieży oraz budowanie przyjacielskich kontaktów Ukraińców z Polską i Europą.